MagyarDeutsch

Környezetvédelem - Leírások>Víztisztítás, vízelőkészítésVíztisztítás, vízelőkészítés
Az alábbiakban szeretnénk bemutatni az ESPA Kft. által alkalmazott vízkezelési eljárásokat. A felsorolt témák bármelyikében állunk szaktanácsadással is megbízóink rendelkezésére.


Szűrés
A vizek eredetüktől függően tartalmazhatnak szennyező anyagokat, szerves terheléseket. Ezek eltávolítására a legkülönfélébb szűrési technikák állnak rendelkezésünkre. A víz összetételétől függően egyedi szűrőanyagokat alkalmazunk. A szűrőedényeket műanyagból vagy acélból készítjük. Megbízóink igényei szerint szűrőinket manuális vagy különféle automatizáltsági fokú kivitelben szállítjuk.


Vastalanítás
A vízben található két vegyértékű vas három vegyértékűre való feloxidálást követően oldhatatlan vashidroxid keletkezik, melyet mechanikai szűréssel lehet leválasztani. Az így a szűrőben felhalmozódott szennyeződéseket vagy manuálisan, vagy automatika által vezérelten visszaöblítjük és távolítjuk el. Egy eredményes visszaöblítés végrehajtásához az alábbi követelményeknek kell eleget tenni: A kezelendő víz pH értékének a semleges tartományba kell esnie, szerves kötések nem fordulhatnak elő. A rendszer eljárástechnikai kialakításához a víz analitikai elemzése szükséges. A vastalanító rendszereket feloszthatjuk kis szűrő berendezésekre, melyeket háztartásokban használnak és projekt berendezésekre, melyeket ipari és vízelőkészítő üzemek kb. 1000 m3/h maximális teljesítményig alkalmaznak. A rendszer alkalmazásával a kimenő vizek vastartalma nem lépi túl az ivóvízre megadott értéket.


Mangántalanítás
A vízben oldott mangásók oldhatatlan oxid állapotba hozva szűrhetővé válnak. Az így a szűrőben felhalmozódott szennyeződéseket vagy manuálisan, vagy automatika által vezérelten visszaöblítjük és távolítjuk el. A sikeres mangántalanításhoz a következő követelményeknek kell eleget tenni: a kezelendő víz pH értékét 7,4 fölé kell vinni, szerves anyagok nem lehetnek jelen. A pontos tervezéshez vízelemzés szükséges. A vastalanító rendszereket feloszthatjuk kis szűrő berendezésekre, melyeket háztartásokban használnak és projekt berendezésekre, melyeket ipari és vízelőkészítő üzemek kb. 1000 m3/h maximális teljesítményig alkalmaznak. A rendszer alkalmazása által a kimenő vizek mangántartalma nem lépi túl az ivóvízre vonatkozó határértéket.

Aktívszenes szűrés
Az aktívszenet a vízben lévő szabad klór- és szerves vegyületek eltávolítására alkalmazzák. A felhasználási terület függvényében kell kiválasztani a megfelelő aktívszén fajtát (minőséget?). Az eltávolítandó anyagok a töltetben lévő aktívszén felületén adszorbeálódnak. Ha az aktívszén felülete teljesen telitetté válik, akkor a töltetet cserélni kell. Az aktívszenes szűrés pontos megtervezéséhez a kezelendő víz pontos analitikai elemzése szükséges. Az aktívszén szűrőket a cég 100 m3/h kapacitásig kínálja.


Kavicsszűrés
A hagyományos szennyeződések (lebegő- és ülepedő anyagok, …) leválasztásához kavicsszűrőket alkalmazunk. Az eltávolítandó komponensek a szűrő felületén maradnak, ott feldúsulnak, ahonnan visszaöblítéssel lehet eltávolítani őket. Az ellenáramú kombinált víz-levegő öblítéssel kimosott szennyező anyagok a csatornába vezethetők. A visszaöblítéshez általában a már megtisztított vizet alkalmazzuk. A szűrőegységek működtetésük szerint automatikusak vagy kézi kivitelűek, felépítésük szerint pedig egyes vagy dupla rendszerűek lehetnek. A dupla rendszereknél az egyik szűrő átöblítésekor a másik egység lép működésbe, így a rendszer az átöblítés ideje alatt is folyamatosan üzemelhet. A rendszerek tervezéséhez részletes vízanaltikai ismeretek szükségesek. A rendszerrel kezelhető víz mennyisége 0-1000 m3/h közé eshet.

Környezetvédelem - Leírások index | Víztisztítás, vízelőkészítés | Víztisztítás, vízlágyítás - Szűrés, sótlanítás | Víztisztítás, Szennyvízkezelés | Membrántechnológia | Reverzozmózis | Víztisztítás, Szennyvízkezelés - Mikroszűrés, Nanoszűrés | Háztartási vízszűrők, szennyvízkezelés és víztisztítás | Környezeti kármentesítés | Aktívszenes szűrés vízoldalon | Aktívszenes szűrés levegőoldalon | Környezetvédelem - Kilevegőztetés, sztrippelés | Környezetvédelem - Katalítikus oxidáció

Környezetvédelem, Levegőtisztaság védelem, Víztisztítás, Szennyvízkezelés, Kármentesítés