MagyarDeutsch

Környezetvédelem - Leírások>Víztisztítás, Szennyvízkezelés - Mikroszűrés, NanoszűrésMikroszűrés
A Crossflow-Mikrofiltration (CFM) egy speciális technológia a folyadékok szűrése területén. A leválasztandó anyagok tangenciálisan áramlanak végig a membránon. A szűrletet derékszögben vezetik le. A szűrendő közeg így nem közvetlenül préselődik át a membránokon, hanem átfolyik a membránok között. Az áramoltatás ezen módja tisztítja a membránt és az élettartamát megtöbbszörözi. A mikroszűrő membránok részecskéket vagy kollodiálisan oldott szuzpenziókat választanak el. Pórusméretük 0,05-10 µm között van. A kerámikus membránanyag kimondottan robosztus, magas hőállóságú, és széles pH határok (1-14) között működik. Ultraszűrés Az ultraszűrés nagy szerves vegyületek (fehérjék, vírusok és baktériumok, olajok és zsírok) leválasztására szolgáló eljárás. A fordított ozmózissal ellentétben ez az eljárás nem alkalmas a sók visszatartására. A membránok igazi pórusokkal rendelkeznek, szűrőképességük függ a modulgeometria kivitelétől, a membránok közötti áramlási viszonyoktól és a víz alkotóelemeitől. Hasonlóan a többi membráneljárásokhoz az ultraszűrésnél is tangenciális áramlási viszonyok uralkodnak a lerakódások elkerülése érdekében.

Nanoszűrés
A nanoszűrő-berendezések, mint az összes membrántechnológián alapuló rendszerek az alábbi fő komponensekből épülnek fel: nagynyomású szivattyú, nyomócsövek nanoszűrő elemekkel, mérés és irányítástechnika, nyomástartó edények és kapcsolószekrény. A tisztítórendszerek így a víz előkezelésből, a tulajdonképpeni nanoszűrőből, és egy nyomásfokozóval ellátott pufferből állnak. Általában az előkezelés egy szűrőfokozatból és egy vízlágyításból áll. Egyes esetekben a vízlágyítást helyettesítheti egy keménységstabilizáló vegyszeradagoló rendszer. Egyéb előkezelési eljárások, mint pld. vas- ill. mangántalanítás, klórtalanítás, a kezelendő víz minőségi paramétereinek ismeretében válhatnak szükségessé. A nanoszűrők ionszelektív tulajdonságainak köszönhetően fő felhasználási területük az ivóvíztisztítás és a vizek sótalanítása. Az eljárás lehetővé teszi az említett felhasználási területeken a részbeni sótalanítást is.

Dezinfekció
A dezinfekció célja, hogy a vízben esetlegesen jelenlévő betegségeket okozó organizmusokat, mint például vírusokat, baktériumokat semlegesítsük. Ezt kémiai vagy fizikai dezinfekciós eljárással érhetjük el. Szokványos esetekben ezen eljárásokkal a betegségeket okozó organizmusokat hatástalanítjuk és kipusztítjuk. A fertőtlenítés a víztisztítási eljárások az utolsó fokozata. A gyakorlatban a nagyon kisméretű tisztító rendszerek kivételével nem lehetséges ezen mikrobiológiai alkotóelemeket 100 %-ban eltávolítani. Technológiai és környezetvédelmi határértékek a mikrobiológiai alkotórészek tekintetében törvényileg szabályozottak, a használt technológiákat ezekhez méretezik.

Semlegesítés
A vizek jellemzésénél egy nagyon fontos paraméter a pH érték. Ezalatt a fogalom alatt hidrogénion koncentrációjának tizes alapú logaritmusát értjük. A savas vizek pH értéke 1-6 között, a lúgos vizek pH értéke 8-14 között változik. A pH 7 semleges vizet jelöl. Általánosságban a keletkező ipari szennyvizek vagy erősen savasak, vagy erősen lúgosak és ezért a csatornába vezetés vagy a további kezelések megkezdése előtt semlegesítési eljáráson kell átesniük. A savas vizeket pld. nátronlúggal, a lúgos pH-jú vizeket sósavval vagy kénsavval semlegesítünk.

Környezetvédelem - Leírások index | Víztisztítás, vízelőkészítés | Víztisztítás, vízlágyítás - Szűrés, sótlanítás | Víztisztítás, Szennyvízkezelés | Membrántechnológia | Reverzozmózis | Víztisztítás, Szennyvízkezelés - Mikroszűrés, Nanoszűrés | Háztartási vízszűrők, szennyvízkezelés és víztisztítás | Környezeti kármentesítés | Aktívszenes szűrés vízoldalon | Aktívszenes szűrés levegőoldalon | Környezetvédelem - Kilevegőztetés, sztrippelés | Környezetvédelem - Katalítikus oxidáció

Környezetvédelem, Levegőtisztaság védelem, Víztisztítás, Szennyvízkezelés, Kármentesítés