MagyarDeutsch

Környezetvédelem - Leírások>Víztisztítás, Szennyvízkezelés - Aktívszenes szűrés vízoldalon

Aktívszenes szűrés vízoldalon

A talajvízben szennyezést okozó különböző típusú szerves komponensek eltávolítására alkalmas az aktívszenes szűrés, adszorpció. Tapasztalataink szerint az aktívszénen történő adszorpciós eljárás a következő típusú szennyeződések eltávolítására alkalmazható nagy hatékonyság mellett:

  • benzol és egyéb alkil-benzolok (BTEX típusú vegyületek, pl.: toluol)
  • illékony halogénezett alifás szénhidrogének (VOCl típusú vegyületek, pl.: diklór-etán)
  • illékony halogénezett aromás szénhidrogének (pl.: klór-benzol)
  • egyéb illékony szénhidrogének (pl.: dietoxi-metán)
  • olajszármazékok (pl.: motorolaj, transzformátorolaj, gázolaj).

Az aktívszén szemcsék nagy fajlagos felülettel rendelkeznek, az általunk használt aktívszén fajlagos felülete 850 – 900 m2/g.

A szennyeződések megkötődésekor az aktívszén felületén különböző fizikai és fiziko-kémiai folyamatok zajlanak le. A szennyező anyagok a vízfázisból a szénszemcsék belső repedésrendszerébe transzportálódnak, majd azok felületen megkötődnek. A létrejött fizikai kölcsönhatások következtében az aktív felületek, pórusok egy bizonyos szennyező mennyiség után telítődnek. Amikor az aktívszén nem képes több szennyezést megkötni, telítetté válik, szennyezőanyag jelenik meg az aktívszenes töltetet elhagyó vízben. A szennyező komponensek és a tervezett folyadékáramok ismeretében előre megállapítható, számítható a szükséges aktívszén mennyisége.

A különböző szennyeződések egymástól eltérő mértékben adszorbeálódnak az aktív felületen. A különböző adszorpciós tulajdonságokról információkat az adszorpciós izotermákból kapunk, melyeket a tervezés során figyelembe veszünk. Az adszorpciós izotermákból pontosan megismerhető, hogy az adott típusú szennyezésnél, különböző szemcseméretű aktívszén használatakor milyen nagyságú az adszorpciós folyamat kapacitása, mennyi szennyező anyagot képes eltávolítani a szennyezett vízből.
A kármentesítés folyamán rendszeres mérések során folyamatosan ellenőrizzük az adszorpciós folyamat hatékonyságát, ha nagyobbá válnak a kibocsátási érték, mint a tisztítási határérték, akkor az aktívszén töltetet ki kell cserélni.

Az adszorpció hatékonyságához elengedhetetlen paraméter a megfelelő tartózkodási idő figyelembevétele. Az aktívszénnel töltött tartályban a szennyezett víznek szennyezéstől függően, de legalább 7 percen keresztül érintkezésbe kell kerülnie az aktívszénnel. A tervezés során figyelembe vettük a tartózkodási időt. Az átáramló folyadékmennyiség és a tartózkodási idő ismeretében meghatároztuk a megfelelő típusú, méretű aktívszenes tartályt.

Az aktívszén hatékony működéséhez biztosítani kell, hogy állandóan víz alatt legyen, ezért a berendezés a közlekedőedények elvén működő csővezetékkel, azaz „hattyúnyakkal” van ellátva.
A tisztítási folyamat befejezése során az aktívszén töltet elszállítása, regenerálása illetve megsemmisítése a hatályos jogszabályokban leírtaknak megfelelően történik

Környezetvédelem - Leírások index | Víztisztítás, vízelőkészítés | Víztisztítás, vízlágyítás - Szűrés, sótlanítás | Víztisztítás, Szennyvízkezelés | Membrántechnológia | Reverzozmózis | Víztisztítás, Szennyvízkezelés - Mikroszűrés, Nanoszűrés | Háztartási vízszűrők, szennyvízkezelés és víztisztítás | Környezeti kármentesítés | Aktívszenes szűrés vízoldalon | Aktívszenes szűrés levegőoldalon | Környezetvédelem - Kilevegőztetés, sztrippelés | Környezetvédelem - Katalítikus oxidáció

Környezetvédelem, Levegőtisztaság védelem, Víztisztítás, Szennyvízkezelés, Kármentesítés