MagyarDeutsch

Környezetvédelem - Leírások>Aktívszenes szűrés levegőoldalon

Aktívszenes szűrés levegőoldalon

A gázfázisban található szerves szennyezések, melyek vagy a talajgáz elszívásakor, vagy a szennyezett talajvíz kilevegőztetése (sztrippelés) során keletkeznek, eltávolítására  alkalmas eljárás az aktívszenes szűrés, adszorpció. Tapasztalataink szerint az aktívszénen történő adszorpció a következő típusú szennyeződések eltávolítására alkalmazható nagy hatékonyság mellett:

  • benzol és egyéb alkil-benzolok (BTEX típusú vegyületek, pl.: toluol)
  • illékony halogénezett alifás szénhidrogének
    (VOCl típusú vegyületek, pl.: diklór-etán)
  • illékony halogénezett aromás szénhidrogének (pl.: klór-benzol)
  • egyéb illékony szénhidrogének (pl.: dietoxi-metán)

Az átáramló levegőmennyiség és a tartózkodási idő ismeretében meghatározzuk a megfelelő típusú, méretű aktívszenes tartályt. A levegős aktívszenes adszorpciók folyamán fontos, hogy a gázáramban levő nedvesség ne kondenzáljon ki, mivel a kivált nedvesség csökkenti az aktívszén adszorpciós hatékonyságát. A kondenzáció megakadályozása céljából vagy a cseppleválasztást, vagy csővezeték egy szakaszának elektromos fűtését, vagy e két megoldás kombinációját alkalmazzuk.

  • Cseppleválasztáskor a levegőáram cseppleválasztón halad át, ahol levegőárammal elhordott vízcseppek szétválaszthatók a gázáramtól, az összegyűjtött víz pedig visszavezethető a tisztítórendszerbe.

Elektromos fűtés során a levegőáram gázvezetékét elektromos fűtéssel látjuk el, így állandó, melegebb hőmérsékleten lép be a gázáram az aktívszénszűrőbe, ezáltal a levegő nedvességtartalma nem kondenzálódik ki.

  • A tisztítási folyamat befejezése során az aktívszén töltet elszállítása, regenerálása illetve megsemmisítése a hatályos jogszabályokban leírtaknak megfelelően történik.

Környezetvédelem - Leírások index | Víztisztítás, vízelőkészítés | Víztisztítás, vízlágyítás - Szűrés, sótlanítás | Víztisztítás, Szennyvízkezelés | Membrántechnológia | Reverzozmózis | Víztisztítás, Szennyvízkezelés - Mikroszűrés, Nanoszűrés | Háztartási vízszűrők, szennyvízkezelés és víztisztítás | Környezeti kármentesítés | Aktívszenes szűrés vízoldalon | Aktívszenes szűrés levegőoldalon | Környezetvédelem - Kilevegőztetés, sztrippelés | Környezetvédelem - Katalítikus oxidáció

Környezetvédelem, Levegőtisztaság védelem, Víztisztítás, Szennyvízkezelés, Kármentesítés