MagyarDeutsch

Környezetvédelem - Leírások>Víztisztítás, SzennyvízkezelésMembrántechnológia
A membrán eljárások azok az eljárások, melyeknél egy membrán segítségével oldatokat, ionokat, molekulákat, vagy részecskéket választunk szét. A szokásos eljárásokkal az elválasztási határ 1-10 µm közé esik. Minden ennél kisebb méretű részecske kiválasztására egyéb más eljárásokat kell alkalmazni. A nyomásos membrán eljárásoknál a medium membránon keresztül való transzportálásához nyomást gyakorlunk a folyadékra. A gyakorlatban 4 fajta membrán eljárást különböztetünk meg: a fordított ozmózist (reverz ozmózis), a nanoszűrést, az ultraszűrést és a crossflow-mikrszűrést.

Reverzozmózis
Reverzozmózis berendezéseket az élet számos területén használunk: kórházak és klinikák, vendéglátóegységek, sörfőzdék, nyomdaipar, galvánüzemek, autómosók, klíma- és szellőző berendezések, fűtőkazánok stb. Az alkalmazás célja az esetek túlnyomó részében az ivóvíz előkészítése során a vizek sótalanítása vagy sócsökkentése vegyi anyagok hozzáadása nélkül. Igen széles tartományon használhatók: kezdve a kompakt fal-berendezéseknél (50 l/h ... 350 l/h), a szekrény kompakt rendszereken át (500 l/h ... 1000 l/h) egészen a keretállványos berendezésekig. (... 100.000 l/h-től felfelé). Az elérhető permeatminőség igen erősen függ a kezelendő víz sótartalmától. A berendezés koncepciójától függően a maradék vezetőképesség 5-50 µS/cm közé csökkenthető. A reverzozmózis berendezések egy vízelőkészítő egységből, a tulajdonképpeni fordított ozmózis rendszerből egy permeattartályból és a nyomásfokozó egységből állnak. Az előkészítő egység általában egy szűrő és vízlágyító részből áll, célja a kálcium és magnézium ionok eltávolítása, melyek a membrán élettartamát csökkentik. Egyes esetekben keménység stabibilizátorok alkalmazása is szóba jöhet az ioncsere helyett. Egyéb előkezelések, mint pld. vas- és mangántalanítás, vagy klórcsökkentés a vízminőség figyelembevételével alkalmazandó. A fordított ozmózis berendezések a teljesítménytől függetlenül a következő alapegységekből állnak: előszűrő, nagynyomású szivattyú, nyomócsövek a membránelemekkel, mérő és irányítástechnika, nyomástartó rendszer, és kapcsolószekrény. Speciális esetekben szükség lehet arra, hogy a vízben oldott széndioxidot eltávolítsuk. (kórházakban, vagy laborokban fehérnemű vagy matracok sterilizációja. Ez a fordított ozmózis előtt hozzáadott nátronlúg segítségével valósul meg. Így a széndioxid nátriumhidrogén-karbonáttá alakul, melyet a rendszer visszatart.

2 fokozatú reverz ozmózis
Kétfokozatú fordított ozmotikus rendszereket ott alkalmaznak, ahol a permeat minőségével szemben fokozott követelményeket támasztanak. Ez elsősorban a gyógyszeriparban, kórházakban, tisztagőz előállító üzemekben és laborokban fordul elő.Itt az első fordított ozmózisból származó "nyerspermeat" egy második fokozatra van vezetve ahol még egyszer kezelik. Ezen a módon el lehet érni 1 und 5 µS/cm közötti maradék vezetőképességet. (vízminőségtől függően). A kétfokozatú fordított ozmózis rendszerek egy vízelőkészítő egységből, két fordított ozmózis fokozatból és egy permeát tárolóból állnak (steril levegőztetéssel). Az előkészítés itt is egy szűrésből és egy vízlágyításból áll. Ioncsere helyett a keménység stabilizálás is szóba jöhet. Vas- és mangántalanítás, vagy klórcsökkentés a vízminőségtől függően szükséges. A fordított ozmózis berendezések a teljesítménytől függetlenül a következő alapegységekből állnak: előszűrő, nagynyomású szivattyú, nyomócsövek a membránelemekkel, mérő és irányítástechnika, nyomástartó rendszer, és kapcsolószekrény.

Környezetvédelem - Leírások index | Víztisztítás, vízelőkészítés | Víztisztítás, vízlágyítás - Szűrés, sótlanítás | Víztisztítás, Szennyvízkezelés | Membrántechnológia | Reverzozmózis | Víztisztítás, Szennyvízkezelés - Mikroszűrés, Nanoszűrés | Háztartási vízszűrők, szennyvízkezelés és víztisztítás | Környezeti kármentesítés | Aktívszenes szűrés vízoldalon | Aktívszenes szűrés levegőoldalon | Környezetvédelem - Kilevegőztetés, sztrippelés | Környezetvédelem - Katalítikus oxidáció

Környezetvédelem, Levegőtisztaság védelem, Víztisztítás, Szennyvízkezelés, Kármentesítés