MagyarDeutsch

Környezetvédelem - Leírások>Víztisztítás, vízlágyítás - Szűrés, sótlanításTöbbrétegű szűrés
Többrétegű szűrőket is a hagyományos szennyezések kiszűrésére használjuk. Ezek a szűrők a kavicstöltet mellett egy különleges szűrőréteggel is el vannak látva, mely segítségével a csak kavicstöltetű szűrőknél nagyobb kapacitással rendelkeznek. Kialakításuk és működtetetésük a kavicsszűrőknél tárgyaltakhoz hasonló. A rendszerrel kezelhető víz mennyisége 4-1000 m3/h közé eshet.

Vízlágyítás
A vízlágyítás fogalma alatt azt az eljárást értjük, melynek hatására a víz összkeménysége csökken. Bár a nagy keménység nem minőségi hátrány az ivóvizeknél, de az egyéb vízfelhasználásoknál hátrányt jelenthet. Ez elsősorban a gépekben, szelepekben, szerelvényekben jelentkező vízkövesedésként jelentkezik. A vízlágyítás folyamata közben a vízkeménységet okozó anyagokat, a kálciumot ill. magnéziumot egy erősen savas kation cserélő segítségével nátriumionokra cseréljük. A kimerült ioncserélő regenerálása háztartási sóval történik.

Rész-sótlanítás
Ez az eljárás olyan két művelet kombinációja, ahol egy karbonátlanító szűrő után kapcsolunk egy lágyítószűrőt. Ezt az eljárást elsősorban kazántápvizek kezelésénél alkalmazzuk, ahol a vizeket magas karbonátkeménységgel kell kezelni. A karbonátmentesítésnél keletkezett széndioxidot a lágyítószűrőn vezetjük át és a kazántápvíz gáztalanítójában az oxigénnel együtt eltávolítjuk.

Teljes sótalanítás
A teljes sótalanítás alatt a vízben oldott összes ionos kötés eltávolítását értjük, melynek célja sómentes üzemi víz kinyerése. A teljes sótalanítás feltétel a kazántápvíz előállításához és egyéb speciális ipari területeken. A legegyszerűbb megoldás, hogy a kezelendő vizet első lépésben egy erősen savas kationcserélőn, majd ezután egy bázikus anioncserélőn engedjük át. A kationcserélőn a vízben előforduló kationok (Ca, Mg, K, Na) hidrogén ionokra cserélődnek, és eközben szabad ásványi savak keletkeznek. Az ezután kapcsolt anioncserélőben kloridok, nitrátok, szulfátok, hidrogénkarbonátok és szilikátok hidroxidionokra cserélődnek. A kationcserélőben keletkezett hidrogénionok az aniononcserélőben keletkezett hidroxidionokkal reakcióba lépnek és víz keletkezeik, melynek a vezetőképessége nulla. Ha kezelendő víz karbonátkeménysége magas, megéri a két ioncserélő közé egy buborékoltatót beépíteni. Így az anionszűrőt nem terheljük szénsavval feleslegesen, ezért azt kisebbre lehet választani.

Környezetvédelem - Leírások index | Víztisztítás, vízelőkészítés | Víztisztítás, vízlágyítás - Szűrés, sótlanítás | Víztisztítás, Szennyvízkezelés | Membrántechnológia | Reverzozmózis | Víztisztítás, Szennyvízkezelés - Mikroszűrés, Nanoszűrés | Háztartási vízszűrők, szennyvízkezelés és víztisztítás | Környezeti kármentesítés | Aktívszenes szűrés vízoldalon | Aktívszenes szűrés levegőoldalon | Környezetvédelem - Kilevegőztetés, sztrippelés | Környezetvédelem - Katalítikus oxidáció

Környezetvédelem, Levegőtisztaság védelem, Víztisztítás, Szennyvízkezelés, Kármentesítés