MagyarDeutsch

Környezetvédelem - Leírások és jegyzetek

Légszennyezés, Levegőtisztaság-védelem | A légszennyezés elleni védekezés, Levegőtistaság-védelem | A vizek szennyezése, víztisztítás és szennyvízkezelés | A talajpusztulás és megelőzése (kármentesítés, víztisztítás) | Talajvédelem (kármentesítés és víztisztítás)>Talajvédelem (kármentesítés, víztisztítás)

A talaj káros hatásai elleni környezetvédelmet célozzák a földvédelmi beavatkozások. A földvédelem a talajvédelemnél általánosabb fogalom, ez utóbbi az erózió és defláció elleni védekezést foglalja magában.
A talajvédelem és a kármentesítés olyan célirányos tevékenység, amely elsősorban a termőföld pusztulásának csökkentésére és állagának, termékenységének megőrzésére irányul. Az erózió és defláció elleni védekezést szolgálja.
Az erózió elleni védelem összetett, egymáshoz kapcsolódó környezetvédelmi feladatokból áll. Ezek a következők:

 1. agrotechnikai talajvédelem
 2. műszaki talajvédelem
 3. erdészeti talajvédelem
 4. kármentesítés és víztisztítás
 5. ipari szennyvízkezelés

A felsorolt feladatcsoportoknak pontosan behatárolt céljuk van, amelyek kiegészítik és néha nem is nélkülözhetik egymást.

A talajvédelem feladatai:

 1. a helytelen talajhasználatból és talajművelésből eredő károk és azok okainak megszűntetése, kármentesítése
 2. az erózióval szembeni ellenállóképesség növelése
 3. az erózió elleni védelem biztosítása és a károk megszűntetése, kármentesítés
 4. környezetvédelem és tájvédelem

Általában alapvető cél, hogy a talajveszteség ne haladja meg a 15 t/ha/év  mennyiséget, mivel ez még természetes úton pótlódik.

Az agrotechnikai talajvédelem feladatai:

 1. művelési ágak helyes megválasztása

Az adott földterületnek a körülményekhez képest legmegfelelőbb hasznosítása az agrotechnikai talajvédelem és környezetvédelem alapja. Megválasztásakor a következő szempontokat kell figyelembe venni:

 1. termőréteg tulajdonságai, az erózió statikus állapota
 2. az erózió dinamikája
 3. lejtő művelhetősége, a terep lejtése, felszíne
 4. termeszthető növények választéka

Lejtős területeken a következő szabályokat kell figyelembe venni:

 1. az erózió elleni gazdaságos védelem megoldása
 2. korszerű mezőgazdasági technikának és talajhasználatnak való megfelelés
 3. szántóterületek kedvező domborzati viszonyai
 4. feltétlen erdőterületek erdősítése

A művelési ágak követelményei:

 1. szántó: legfeljebb 17%-os meredekségű, egyenletes felszínű terület
 2. szőlő-gyümölcs: legfeljebb 30% meredekségű terület
 3. kaszáló: legfeljebb 30% meredekségű terület
 4. legelő: északi lejtőn legfeljebb 35, déli lejtőn 20%-os meredekségű terület
 5. erdő: más célra nem alkalmas vagy 35%-nál meredekebb területek
 6. táblásítás

A talajvédelmi szempontokat kell előtérbe helyezni, a táblák alakja nyújtott legyen, 1:4-1:10 közötti oldalaránnyal.

- talajfedettség kialakítása

A termeszthető növények helyes megválasztásával, környezetvédelmi vetésforgókkal és a növényi maradványok területen hagyásával lehetséges.

- sajátos művelési rendszer alkalmazása

A talajvédelem műszaki feladatai és módszerei

A műszaki beavatkozások és a létesítmények kialakításának célja a csapadék lefolyásának szabályozása, a lefolyás okozta károk mérséklése és megszűntetése. A műszaki megoldások hatása gyorsabb és hatékonyabb, de költségesebbek.

A legfontosabb műszaki megoldások a következők:

 1. sáncolás

A terep hullámosítása, melynek célja a lefolyó csapadékvíz visszatartása, esetleg kártétel nélküli levezetése.

A sánc feladata:

 1. a víz útjának megszakítása, a víz visszatartása, víztisztítás
 2. az összegyűlt víz leszivárogtatása vagy a víz levezetőbe továbbítása
 3. teraszolás

Olyan tereplépcsők, melyek jelentősen csökkentik a terep hajlásszögét. Létesítésükre 12%-nál meredekebb szőlők és gyümölcsösök létesítésekor kerülhet sor.

A teraszolás célja:

 1. a lefutó víz rombolásának megakadályozása
 2. meredek lejtőn a gépi művelés lehetővé tétele
 3. vízmosások megszűntetése

Történhet feltöltéssel, fenékgáttal és hordalékfogó gáttal.

Defláció elleni védelem

Eredményt a deflációt okozó és befolyásoló hatások mérséklésével érhetünk el (kármentesítés). A deflációs terület hossza erdősávok és ligetek telepítésével és kulisszás vetéssel csökkenthető. A talaj fedettsége gyepesítéssel, szalmafedéssel vagy –betárcsázással, gyomavar felhasználásával vagy zöldtrágyázással oldható meg. A szalagos vetés során a szélirányra merőlegesen, sávosan egymás mellé vetik az őszi és tavaszi vetésű növényeket. A talajfelszín ellenállóképességének növelése gyakori kisadagú öntözéssel, talajműveléssel, a szemcseösszetétel megfelelő megváltoztatásával és mesterséges anyagokkal valamint környezetvédelmi kármentesítéssel érhető el. A talajművelésnek a defláció elleni védelmet is szolgálnia kell.

Környezetvédelem, Levegőtisztaság védelem, Víztisztítás, Szennyvízkezelés, Kármentesítés