MagyarDeutsch

Környezetvédelem - Leírások és jegyzetek

Légszennyezés, Levegőtisztaság-védelem | A légszennyezés elleni védekezés, Levegőtistaság-védelem | A vizek szennyezése, víztisztítás és szennyvízkezelés | A talajpusztulás és megelőzése (kármentesítés, víztisztítás) | Talajvédelem (kármentesítés és víztisztítás)>Légszennyezés, Levegőtisztaság-védelem

Ha a légtérbe kerülő anyagok változatlan formában és mennyiségben a levegőben maradnának, akkor annak összetétele rövid időn belül az ember számára elviselhetetlenné válna. Ez a kedvezőtlen átalakulás még nem következett be, mivel a levegőnek van természetes öntisztulása, ami bizonyos mértékig még a káros emberi hatásokat is képes ellensúlyozni. De szükség van a környezetvédelemre és a levegőtisztaság-védelemre is.

A levegőminőség megőrzésének egy nagyon hatásos eszköze az öntisztulás is. Ilyenkor a szennyező anyag eltávozik a légkörből, más (esetleg semleges hatású) anyaggá alakul át vagy felhígul. Az időjárási viszonyok szerepe az öntisztulásban igen jelentős. Ide tartozik még az impakció és a precipitáció, amelyek során felületekhez ütközés és hozzátapadás révén válik ki a szennyező anyag. Az  adszorpció és abszorpció a gáznemű szennyezőanyagok megkötésénél játszik szerepet, főleg tengerek feletti légtömegek esetén.

Az öntisztulás nem képes egyedül biztosítani minden szennyező anyag gyors kiürülését, ezért mindent meg kell tenni a légszennyezés csökkentése ellen és a levegőtisztaság-védelem eszközeivel tenni a környezetvédelem javára. A lehetőségek közül az input (megelőző) módszereket részesítsük előnyben az output módszerekkel szemben, amelyek a már meglévő szennyeződést igyekeznek kivonni a levegőből. (Levegőtisztaság-védelem)

Input módszerek, levegőtisztaság-védelem:

 1. A kén-dioxid mennyisége csökkenthető alacsony kéntartalmú tüzelőanyagok alkalma-zásával. A kedvező összetételű kőolajok és szenek mennyisége azonban a világméretű szükséglethez képest kicsi.
 2. A fluidágyas tüzelés a kén-dioxid mellett a nitrogén-oxidok mennyiségét is csökkenti. Lényege az, hogy égés közben a levegő egy részét alulról vezetik be oly módon, hogy a szénporrészecskéket lebegésben tartsa. Így a tüzelőanyag és a levegő hosszabb ideig érintkezik egymással és tökéletesebb lesz az égés. A módszer hatékonysága fokozható, ha a tűztérbe adszorbens anyagot (pl CaO-t) juttatunk.
 3. A tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentése a kőolaj esetén ipari méretekben megoldható, szén esetén viszont alacsony hatásfokú. Mivel a szén nagy aránnyal vesz részt a tüzelésben, a kén-dioxid output módszerekkel való leválasztása szükséges.
 4. Földgáztüzelésre való áttérés esetén csökken a SOx, NOx, por, korom és pernye mennyisége is. Azonban jelentős többletkiadással jár, ezért csak korlátozott körben kihasználható.
 5. A közlekedés emissziójának csökkentési lehetőségei szerteágazóak. Megoldás lehet a kis elégetett üzemanyag/árutömeg hányadossal jellemezhető közlekedési ágak (vasút, hajózás) előnyben részesítése. Vasútvonalak létesítésénél a nagyfokú villamosításra kell törekedni. Belső égésű motorok üzemanyagaként használható földgáz, alkohol és növényi olaj is, a két utóbbi ráadásul megújítható energiaforrásból származik. További lehetőség az ólommentes benzinnel üzemelő, katalizátoros és sovány keveréket használó (segédkamrás) motorok használata.
 6. A klór-fluor-szénhidrogének (CFC-k) káros hatásainak csökkentése a felhasználásukat korlátozó nemzetközi egyezményekben rejlik. Másik lehetőség a kiváltásuk más anyagokkal (HFC; HCFC).
 7. A dioxin mennyisége a háztartási szemét összetételének megváltoztatásával csökkenthető.
 8. Felületi források esetén csak megelőző módszerekkel védekezhetünk. (bányák anyagmozgató pályáinak fedetté tétele, meddőhányók rekultivációja)
 9. Épületforrások esetén a szennyező anyagot az épületen belül kell tartani (leválasztani és összegyűjteni)
 10. A mezőgazdasági eredetű szennyezés ellen is csak megelőző módszerekkel védekezhetünk.

Output módszerek, Levegőtisztaság-védelem:

 1. Elterjedt módszer a magas kémények építése, de ezek távolabbi területeken okozhatnak szennyezést.
 2. A gáztisztítás a legtöbb szennyező anyag esetén alkalmazható, de költségei a hatásfok növelésével exponenciálisan nőnek.
 3. A bírságolás is felfogható úgy, mint a légszennyezés csökkentésének lehetősége, de bírság nagyságának ösztönzően kell hatnia. (Levegőtisztaság-védelem)

Környezetvédelem, Levegőtisztaság védelem, Víztisztítás, Szennyvízkezelés, Kármentesítés