MagyarDeutsch

KörnyezetvédelemKörnyezetvédelemElőzetes környezeti hatásvizsgálatok

A 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet által meghatározott tevékenységek esetében a környezethasználó előzetes vizsgálatot köteles kezdeményezni a felügyelőségnél.

E kormányrendelet által meghatározott tevékenységek esetében, a rendelet tartalmi követelményei szerint elkészítjük az előzetes illetve részletes környezeti hatástanulmányt.

Hulladékgazdálkodási tervek

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. Törvény értelmében a hazai hulladékgazdálkodási célkitűzések teljesítése különböző szintű, 6 évre szóló hulladékgazdálkodási tervek végrehajtásával történik. A hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményeit a 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről jogszabály tartalmazza.

Elkészítjük:

  • Az egyedi hulladékgazdálkodási tervet gazdasági társaságok részére
  • A helyi hulladékgazdálkodási tervet Önkormányzatoknak
  • A hulladékgazdálkodási tervek felülvizsgálatát, beszámoló készítését

Vízjogi engedélyes tervek

Cégünk vállalja a felszíni vizek és a felszín alatti vizek védelme érdekében a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerinti vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyes tervek elkészítését. Vállaljuk továbbá a vízjogi engedélyeztetés kapcsán felmerülő egyéb, a 219/2004 (VII. 21.) és 220/2004 (VII. 21.) Kormányrendeletben meghatározott dokumentációk összeállítását.

Kiemelt szolgáltatások:
Környezetvédelem, Levegőtisztaság védelem, Víztisztítás, Szennyvízkezelés, Kármentesítés