MagyarDeutsch

EngedélyeinkA magyarországi jogszabályokban előírt szakmai követelményeknek megfelelően, tevékenységeink magas színvonalú végzéséhez is garanciát nyújtó engedélyekkel rendelkezünk, melyek a következők:

Szakértői engedély
(Hulladékgazdálkodás – SZKV-1.1, Levegőtisztaság-védelem – SZKV-1.2, Víz- és földtani közeg védelem – SZKV-1.3, Zaj- és rezgésvédelem – SZKV-1.4, Tájvédelem –SZTjV, Élővilágvédelem – SZTV)


Szakértői engedély

(veszélyes hulladékok káros hatásai elleni védelem K-V)


Szakértői engedély
(Vízimérnöki szakértés – VZ-Sz, Vízgépészet szakértés – W-V-10, Vízanalitika és vízminőség védelem – W-V-11, Vízfeltárás, kútfúrás – W-V-13, Vízföldtan –W-V-17, Környezetvédelmi eljárások és berendezések szakértés – G-D-34)


Szakértői engedély
(rekultiváció nem mezőgazdasági területeken FW-V-20)


Vezető tervezői engedély

(Környezetmérnöki tervezés – KB-T, Vízimérnöki tervezés – VZ-T, víztisztítási és szennyvíztisztítási technológiák VT1-1, szennyvíztisztító telepek V3b-1)


Magyar Mérnöki Kamarai tagság


Környezetvédelem, Levegőtisztaság védelem, Víztisztítás, Szennyvízkezelés, Kármentesítés