MagyarDeutsch

Eljárások>Környezetvédelem

Tényfeltárás

Egy-egy ingatlan vásárlás vagy beruházás előtt, egy esetleges környezetkárosító eseményt követően, illetve felülvizsgálatok, környezeti állapotfelmérések során talaj és talajvíz szennyezettségi vizsgálatok elvégzése ajánlott vagy bizonyos esetekben a hatóság írja elő.

Kármentesítés

Kármentesítési tevékenységünk során szennyeződött földtani közegeket illetve felszín alatti vizeket tisztítunk meg, a szükséges mértékben visszaállítva azok minőségét. Veszélyeztetettségük esetén, pedig megszüntetjük a veszélyforrásokat. A kármentesítés célja a veszélyeztettet földtani közegek illetve a felszín alatti vizek minőségének megőrzése és az eredeti állapotok visszaállítása.

Monitoring

Monitoring tevékenységekre a felszín alatti víz és földtani közeg szennyezettségi állapotának folyamatos nyomon követésekor van szükség.

Levegőtisztítás

Katalitikus utóégető, termikus égetés, regeneratív katalitikus oxidáció, aktívszén szűrés.>Levegőtisztaság-védelem

Ipari levegőtisztaság-védelmi technológiák tervezése, berendezések felállítása, üzemeltetése.
Katalitikus utóégető, termikus égetés, regeneratív katalitikus oxidáció, aktívszén szűrés.

Katalitikus oxidáció

A katalitikus égetés katalizátorok jelenlétében lejátszódó alacsony hőmérsékletű oxidáció. Különféle organikus gőzök és gázok katalitikus oxidációja láng nélkül megy végbe a katalizátor felületén. A reakció hőmérséklet tartománya: 250-500 °C.

Katalitikus elégetésre 165-1650 kJ/m3 fűtőértékű gázokat használnak. 165 kJ/m3-nél kisebb fűtőértékű véggázok csak külön hőenergia bejuttatásával égethetők el. A katalitikus égetés hőigénye a termikus égetéshez viszonyítva 40-50%-kal kisebb. Tisztítási hatásfoka 99%. A katalizátorok élettartalma változó, helyes kezelés mellett több éven át is használhatók.

A katalitikus eljárás is lényegében termikus bontás, amely katalizátor jelenlétében kisebb hőmérsékleten valósítható meg, mint a termikus égetés. A katalitikus oxidáció különösen előnyös a termikus égetéssel szemben kis koncentrációjú szennyezések ártalmatlanítására. Sok véggáz tartalmazza kis koncentrációban a környezetre veszélyes éghető komponenseket, amelyek gyakran nem is ismertek teljesen, ezért szorpciós eljárások nem alkalmazhatók. Ekkor a katalitikus oxidáció az a módszer, amely jelentős mennyiségű hő hozzáadása nélkül valósítja meg a szennyező komponensek szén-dioxiddá és vízzé történő átalakítását.>Szennyvízkezelés, víztisztítás

Ipari szennyvíz tisztítási technológiák tervezése, membrántechnológia

Aktívszenes szűrés

Az aktívszenet a vízben lévő szabad klór- és szerves vegyületek eltávolítására alkalmazzuk. Az eltávolítandó anyagok a töltetben lévő aktívszén felületén adszorbeálódnak. Ha az aktívszén felülete teljesen telitetté válik, akkor a töltetet cserélni kell. Az aktívszenes szűrés pontos megtervezéséhez a kezelendő víz pontos analitikai elemzése szükséges.

Vízlágyítás

A vízlágyítás alatt azt az eljárást értjük, melynek hatására a víz összkeménysége lecsökken. A nagy vízkeménység elsősorban a háztartási, ipari gépekben, szelepekben, szerelvényekben jelentkező vízkövesedésként jelentkezik. A vízlágyítás folyamata közben a vízkeménységet okozó anyagokat, a kalciumot ill. magnéziumot egy erősen savas kation cserélő segítségével nátriumionokra cseréljük. A kimerült ioncserélő regenerálása háztartási sóval történik.

Vas-, Mangántalanítás

A vízben található két vegyértékű vas, három vegyértékűre való feloxidálást követően oldhatatlan vashidroxiddá alakul, melyet mechanikai szűréssel lehet leválasztani. A vízben oldott mangán sók ugyancsak oldhatatlan oxid állapotba hozva szűrhetővé válnak. Az így a szűrőben felhalmozódott szennyeződéseket vagy manuálisan, vagy automatikusan vezérelt visszaöblítőn távolítjuk el.

Ammónia-mentesítés

Ammónia eltávolítása törésponti klórozással történik. Az ammónium-nitrogén tartalmú vízbe adagolt klór mennyiségének fokozatos növelésével elérjük, hogy egy idő után maradék szabad aktívklórt lehet kimutatni, ami azt jelenti, hogy a víz klórigénye ki lett elégítve (az ammónium ionok átalakítása triklóraminná befejeződött). A folyamat a törésponti görbével jellemezhető, a klórigényt kielégítő pontja a töréspont. A klórozás folyamán a klór először a vassal, mangánnal, nitrittel lép reakcióba, ezt követően az ammónium ionnal. Vízben a klór az ammónium ionnal reakcióba lép és a lépcsős reakciók folyamán szervetlen klóraminok keletkeznek. A törésponti klórozást a technológia végén ki kell egészíteni egy aktívszén adszorberrel, hogy a keletkezett klórszármazékokat le lehessen választani.

Membrántechnológia

A membrán eljárások azok az eljárások, melyeknél egy membrán segítségével oldatokat, ionokat, molekulákat, vagy részecskéket választunk szét. A szokásos eljárásokkal az elválasztási határ 1-10 µm közé esik. Minden ennél kisebb méretű részecske kiválasztására egyéb más eljárásokat kell alkalmazni. A nyomásos membrán eljárásoknál a médium membránon keresztül való transzportálásához nyomást gyakorlunk a folyadékra. A gyakorlatban 4 fajta membrán eljárást különböztetünk meg: a fordított ozmózist (reverz ozmózis), a nanoszűrést, az ultraszűrést és a crossflow-mikroszűrést.

Fordított ozmózis

A fordított ozmózis elvén működő vízsótalanítási technológia sokoldalú alkalmazhatóságának, gazdaságosságának köszönhetően igen hamar nyert elismerést azokon a területeken, ahol a magas tisztaságú, teljesen só- és ásványmentes vízre van szükség. (kazántápvíz, élelmiszeripar, gyógyszeripar stb.) A vízsótalanító berendezések a legalacsonyabb vezetőképességű vizek előállítására alkalmasak.

Környezetvédelem, Levegőtisztaság védelem, Víztisztítás, Szennyvízkezelés, Kármentesítés