MagyarDeutsch

Környezetvédelem - Leírások és jegyzetek

Légszennyezés, Levegőtisztaság-védelem | A légszennyezés elleni védekezés, Levegőtistaság-védelem | A vizek szennyezése, víztisztítás és szennyvízkezelés | A talajpusztulás és megelőzése (kármentesítés, víztisztítás) | Talajvédelem (kármentesítés és víztisztítás)>A talajpusztulás és megelőzése (kármentesítés, víztisztítás)

Magyarországon a természeti erőforrások közül a legjelentősebb a talaj, melynek megóvása és esetenkénti kármentesítése, ésszerű használata részben mezőgazdasági, részben környezetgazdálkodási, környezetvédelmi feladat. A talaj a természeti környezetvédelem igen fontos alkotóeleme, a társadalom élelmiszer- és biomassza-ellátásának alapvető forrása. Fizikai hatásával fogadja a földfelszínt érő anyag- és energiaáramokat, ezeket átalakítja és részben tárolja. Más elemekkel összehasonlítva a talaj egy rendkívül bonyolult rendszer, amely tulajdonságainak változatossága miatt nehéz a talaj minőségének kvantitatív értékelését célzó általános szabályok kifejlesztése. Napjainkban a talaj szennyeződik és degradálódik.

A talaj szennyeződése alatt a talajszelvényben a természetes vagy mesterséges kémiai anyagoknak az emberi tevékenység hatására bekövetkező mennyiségnövekedését értjük. A talajban levő ásványi vegyületek főként természetes forrásból származnak, de mennyiségük nőhet az ipari és mezőgazdasági szennyezés hatására. A talaj legfontosabb tulajdonsága a termékenység. A termékenységet a talajadottságok összhatása határozza meg, ami a talajban lejátszódó anyag- és energiaforgalmi folyamatok eredménye. E folyamatokat a talajjal kapcsolatos minden tevékenység befolyásolhatja.
Talajdegradáció alatt értünk minden olyan folyamatot, ami miatt a talaj termékenysége csökken illetve a talaj lepusztul.

A talajdegradációs folyamatok következményei:

 1. a talaj feladatában beálló zavarok
 2. talajökológiai feltételek romlása
 3. termékenység csökkenése
 4. kedvezőtlen földművelési feltételek
 5. nagyobb ráfordítás
 6. káros környezeti mellékhatások

A talajdegradáció okai természetes vagy emberi eredetűek, de nem szükségszerűek, sőt, kivédhetők, megelőzhetők vagy kármentesítéssel mérsékelhetők.

A legfontosabb degradációs folyamatok:

 1. vízerózió
 2. szélerózió (defláció)
 3. savanyodás
 4. szikesedés, sófelhalmozódás, másodlagos szikesedés
 5. talajszerkezet leromlása, tömörödés
 6. szélsőséges vízgazdálkodás
 7. biológiai degradáció
 8. tápanyagforgalom megváltozása
 9. pufferképesség csökkenése

A talajdegradáció megelőzése kötelező jellegű folyamat. A talaj szennyezettségével párhuzamosan csökken annak multifunkcionalitása is.

A jó talaj jellemzői:

 1. bármilyen módon történő felhasználása nem jelent veszélyt az emberek és állatok számára
 2. korlátozás nélkül jelen van a természetes anyag- és energia-körforgásban
 3. a környezet más részeit nem szennyezi

Ez a definíció kémiai, fizikai és biológiai követelmény.

Az utóbbi időben a talajpusztulás az alábbi okokra vezethető vissza: 

 1. A talajvédő gazdálkodás eljárásainak és módszereinek be nem tartása (hegyvidékek!), ésszerűtlen talajhasználat és vetésszerkezet.
 2. A táblásításban eluralkodott gigantománia.
 3. Ésszerűtlen műtrágyahasználat, javító meszezés elmulasztása (savanyodás!).
 4. Nem megfelelően tervezett és kivitelezett öntözés miatti másodlagos szikesedés és láposodás.
 5. Nagy tömegű erő- és munkagépek okozta tömörödés
 6. Túlzott vegyszerhasználat (szervesanyagtartalom csökkenése)
 7. Kemizálás, a talaj szennyező anyagokkal való terhelése.

A talajt szennyező anyagok:

Elsősorban a talajra és talajba juttatott különböző összetételű hulladékok, szennyvizek és szennyvíziszapok okoznak gondot, mivel a bennük levő anyagok a táplálékláncon keresztül az emberre is károsak lehetnek (mérgek, nehézfémek, detergensek).

A szervetlen szennyezések egy része közvetlenül éri a talajt, más részük a közlekedésből és az iparból származik. Az ásványolaj-szennyezés vezetékek, tartályok meghibásodása és kitermelés révén kerülhet a talajba. Hulladékok közül a fekália, háziszennyvíz és szennyvíziszap elhelyezésekor kórokozók és sok szervesanyag kerül a talajba. Segíthetünk ezen különféle környezetvédelmi megoldásokkal, mint a víztisztítás, ipari szennyvízkezelés és kármentesítés.

Környezetvédelem, Levegőtisztaság védelem, Víztisztítás, Szennyvízkezelés, Kármentesítés