MagyarDeutsch

ESPA Kft. - Környezetvédelmi szolgáltatások


Levegőtisztaság védelem Környezetvédelem Víztisztítás Szennyvízkezelés Kármentesítés

>Levegőtisztaság-védelem

Levegőtisztaság védelemIpari levegőtisztaság-védelmi technológiák tervezése, berendezések felállítása, üzemeltetése.

Katalitikus utóégető, termikus égetés, regeneratív katalitikus oxidáció, aktívszén szűrés.


A levegőbe történő szennyezőanyag-kibocsátás főként négy forrásból származik:

 • fűtőkazánok üzemeltetése,
 • a laboratóriumi tevékenység során az elszívó fülkék működése,
 • a víztermeléshez kapcsolódóan üzemeltetett gépek kibocsátása,
 • a gépjárművek és munkagépek használata.

A kazánok üzemeltetéséből származó kibocsátásokat - az előírásoknak megfelelően - ütemezett emisszió-mérésekkel, ötéves periódusonként kell ellenőrizni. Cégünk vállalja a levegőtisztaság védelmi bevallások elkészítését, mérések lebonyolítását.

Vállaljuk a levegőtisztaság védelmi technológiák tervezését, katalitikus és termikus égető berendezések legyártását, telepítését, beüzemelését, üzemeltetési szolgáltatás nyújtását mind a képviseletünkben lévő német PRANTNER GmbH segítségével.

Ajánlatkérés

>Környezetvédelem

KörnyezetvédelemSzakértői tevékenység ellátása, környezetvédelmi megbízotti feladatok elvégzése. Előzetes, részletes környezeti hatásvizsgálatok, Környezetvédelmi felülvizsgálatok, környezetvédelmi hatástanulmányok elkészítése.

Hatósági engedélyeztetések lebonyolítása, építési engedély környezetvédelmi fejezetének elkészítése, vízjogi engedélyek elkészítése.

Környezetvédelmi hatósági adatszolgáltatások (FAVI, KAR, MIR), monitoring, önellenőrzési terv, üzemi kárelhárítási terv készítése. Szaktanácsadás.

Bővebben a környezetvédelemről...

Ajánlatkérés

>Szennyvízkezelés, víztisztítás

Szennyvízkezelés - VíztisztításIpari szennyvíz tisztítási technológiák tervezése, kivitelezése, membrántechnológia.

Cégünk komplex megoldást nyújt a szennyvíz előkezelési problémák megoldásában, egyedi vízkezelési, szennyvíztisztítási technológiák lebonyolítását vállaljuk, részletesen:

 • állapotfelvétel, helyszíni felmérés, mintavételezések
 • laboratóriumi elemzés
 • laboratóriumi méretű tisztítási kísérletek
 • félüzemi méretű (pilot-plant) kísérletek
 • technológiai tervezés
 • teljes körű dokumentálás (vízjogi engedélyeztetés, kiviteli tervek, megvalósulási tervek próbaüzemi terv és jelentés, kezelési és karbantartási utasítás, stb.)
 • a technológia megvalósításához szükséges gépek, berendezések legyártása és/vagy beszerzése
 • a technológia telepítése
 • automatikai és elektromos szerelés
 • beüzemelés, a kezelés betanítása
 • vegyszerellátás
 • üzemeltetési szolgáltatás

Ajánlatkérés

>Kármentesítés

KármentesítésKörnyezeti állapotfelmérések, részletes tényfeltárások.
Műszaki beavatkozások (talaj, talajvíztisztítás) egyedi tervezése, kiépítése.

Monitoring rendszerek tervezése, kiépítése, üzemeltetése.
Komplex megoldások a kármentesítés területén. Szaktanácsadás.

Az Espa Kft. hatékony megoldást kínál a talajba, talajvízbe került különböző szennyezések felszámolására, kármentesítésére, pl.: ásványi olajok, szerves oldószerek, vegyipari hulladékok, mezőgazdasági hulladékok.

Tényfeltárások tervezését, kivitelezését, és dokumentálását végezzük, akkreditált mintavétellel és akkreditált laboratóriumi vizsgálatokkal.

Felszíni és felszín alatti vizek megfigyelésére figyelő kutakat tervezünk, monitoring rendszer kialakítását vállaljuk. Megfigyelő kutak időszakos mintavételét elvégezzük, jelentést készítünk a megbízó és a hatóságok részére.

Cégünk a kármentesítési koncepcióját a tevékenységekre vonatkozó hatályos jogszabályok - 219/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről és a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a határértékekről - előírásainak maximális figyelembevételével alakította ki.

Ajánlatkérés